Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia.

Pierre Bourdieu

83-7383-090-1 :: Oprawa: miękka + skrzydełka :: wydanie z 2006 roku.

„Dystynkcja”, Pierre Bourdieu, Opis / Nota wydawcy / Synopsis

Dystynkcja to światowy bestseller socjologiczny – jedna z kanonicznych książek dla teorii socjologicznej końca XX wieku. Pierre Bourdieu łączy w niej problemy tradycyjnie podejmowane w obrębie estetyki z oryginalną teorią struktury społecznej. Ukazuje światopoglądy estetyczne jako sposób konstytuowania się i egzystencji klas i zarazem narzędzie dominacji klas wyższych nad klasami ludowymi.
Lektura Dystynkcji jest trudna, z racji swoistości języka Pierre’a Bourdieu, ale profesjonalni socjologowie, filozofowie, kulturoznawcy muszą przez nią przejść.
„Jedno z wybitniejszych dzieł poświęconych teorii społecznej i badaniom społecznym. (…) Znajdziemy tu raport o stanie kultury, a także prezentację metodologii badań nad kulturą o wielu implikacjach dla różnych dziedzin badań społecznych. Dzieło przedefiniowuje w pewnym sensie cały zakres studiów kulturoznawczych.

„Dystynkcja”, Pierre Bourdieu, Dane Techniczne

„Dystynkcja”, Pierre Bourdieu, Spis treści

Brak spisu treści

ksiazki.index.org.pl © 2006