Człowiek i agresja, Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne

Stefan Amsterdamski

83-88807-12-9 :: Oprawa: miękka :: wydanie z: 2002-05-24

„Człowiek i agresja”, Stefan Amsterdamski, Opis / Nota wydawcy / Synopsis

Eseje polskich uczonych różnych dyscyplin nt. agresji, przemocy i nienawiści. M.in.: Stefan Amsterdamski, Hanna Zaremska, Janusz Reykowski, Eleonora Zielińska, Daniel Grinberg, Jerzy Jedlicki, Edmund Wnuk-Lipiński.

„Człowiek i agresja”, Stefan Amsterdamski, Dane Techniczne

„Człowiek i agresja”, Stefan Amsterdamski, Spis treści

Spis treści
Stefan Amsterdamski - Przedmowa
Hanna Zaremska - Historia przemocy w Europie średniowiecznej i nowożytnej
Piotr P.Stępień - Genetyka agresji
Adam Frączak - Agresja interpersonalna: opis i analiza z perspektywy psychologii społecznej
Janusz Reykowski - Autorytaryzm a agresja wobec swoich i obcych
Eleonora Zielińska - Przemoc ze względu na płeć jako problem społeczny i jako przestępstwo
Andrzej Leder - Okrucieństwo - ludzkie, antyludzkie
Aleksandra Jasińska-Kania - Agresja i przemoc w konfliktach narodowych i etnicznych
Zbigniew Majchrzak - Stosunek do czynu agresywnego - postawy obronne jako wyraz relatywizmu w ocenie zachowań zabronionych u sprawców zabójstw i innych przestępstw w latach 1960-1970 i 1991-1997
Daniel Grinberg - Problematyka przemocy związanej z tzw. erą przemysłową (Industrial Age) w perspektywie Nowej Historii Społecznej oraz socjologii historycznej.
Maria Jarymowicz - Poszukiwania źródeł ludzkiej agresywności w wiedzy o ludzkich emocjach
Jerzy Jedlicki - Zagadka wojny: naturę winić czy cywilizację
Barbara Fatyga - Agresja, przemoc i indywidualizm ego-sekurialny
Edmund Wnuk-Lipiński - Agresja w polityce
Michał Głowiński - Mowa agresji
Jerzy Jedlicki - Słowo końcowe
Janusz Reykowski - O czterech pooziomach regulacji zachowań agresywnych u człowieka
Włodzimierz Wesołowski - Kilka słów na zakończenie

ksiazki.index.org.pl © 2006